Uitingen

RJ-Uiting 2020-1: Ontwerp-Handreiking D3 ‘Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen’ (kleine en microrechtspersonen)

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft besloten om Handreiking D3 (Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen door kleine- en microrechtspersonen) aan te passen om het uitgangspunt van deze Handreiking (aansluiting met de aangifte vennootschapsbelasting) explicieter te maken en te verduidelijken. Daarnaast is er een bijlage toegevoegd om de relatie tussen de fiscale winstbegrippen weer te geven.

Deze RJ-Uiting is definitief geworden op 18 juni 2020 met de publicatie van RJ-Uiting 2020-9

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht