Uitingen

RJ-Uiting 2020-10: Ontwerp-alinea verwerking baten uit nalatenschappen (RJ 640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’ en RJk C1 ‘Kleine Organisaties-zonder-winststreven’)

De RJ stelt voor in Richtlijn 640 ‘Organisatie-zonder-winststreven’ te verduidelijken op welk moment de omvang van een bate uit nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld. Deze verduidelijking is nodig omdat in de praktijk verschillend wordt omgegaan met het moment van verwerking. 
De RJ stelt daarom een verduidelijking in alinea 208 voor. Voor de RJk-bundel stelt de RJ voor in hoofdstuk C1 ‘Kleine organisaties-zonder-winststreven’ alinea 207 aan te passen.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht