Uitingen

RJ-Uiting 2020-5: Impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019

Er leven veel vragen in de praktijk over de mogelijke impact van de uitbraak van het coronavirus - Covid 19 - op de jaarverslaggeving 2019. Om de praktijk in deze uitzonderlijke situatie te ondersteunen geeft de Raad voor de Jaarverslaggeving in deze RJ-Uiting weer wat in dit verband de belangrijkste aandachtspunten zijn voor de jaarverslaggeving 2019 op basis van de bestaande wet- en regelgeving.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht