Uitingen

RJ-Uiting 2020-11: Ontwerp-Richtlijn: verduidelijking toepassing combinatie 3 in de enkelvoudige jaarrekening en waardering vastgoed voor eigen gebruik in enkelvoudige jaarrekening moedermaatschappij

In deze RJ-Uiting stelt de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) voor om de alinea‚Äôs met betrekking tot de toepassing van combinatie 3 in de enkelvoudige jaarrekening te verduidelijken, mede naar aanleiding van ontvangen commentaren inzake RJ-Uiting 2018-1. Op basis van RJUiting 2018-1 zijn specifieke aanvullende bepalingen opgenomen in de Richtlijnen als gevolg van de invoering van IFRS 9 en de verwerking van verwachte kredietverliezen (expected credit loss) bij de toepassing van de combinatie 3. Met deze voorstellen beoogt de RJ de toepassing van combinatie 3 meer conceptueel uit te werken.     

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht