Uitingen

RJ-Uiting 2020-9: Handreiking D3 ‘Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen’ (kleine en microrechtspersonen)

In RJ-Uiting 2020-1 Ontwerp-Handreiking D3 ‘Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen’ (kleine en microrechtspersonen) heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) op 15 januari jl. een voorstel gepubliceerd om de Handreiking aan te passen. De voorgestelde wijzigingen hebben met name betrekking op het explicieter maken en verduidelijken van het uitgangspunt van de Handreiking (aansluiting met de aangifte vennootschapsbelasting) en het geven van ‘guidance’ aan de gebruiker van de Handreiking.

In deze RJ-Uiting 2020-9 zijn de ontvangen commentaren op RJ-Uiting 2020-1 verwerkt. 

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht