Uitingen

RJ-Uiting 2020-6: Voorbeeldteksten impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019

Op 26 maart jl. is RJ-Uiting 2020-5 ‘Impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019’ gepubliceerd. In die RJ-Uiting heeft de RJ de belangrijkste aandachtspunten voor de jaarverslaggeving 2019 weergegeven als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.

De praktijk heeft de RJ gevraagd nadere ondersteuning te geven bij het toepassen van de relevante bepalingen in Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in verband met de coronacrisis. De RJ heeft in de bijlagen van deze RJ-Uiting daarom voorbeeldteksten als handreiking voor de praktijk opgenomen. Deze voorbeeldteksten hebben betrekking op het bestuursverslag (bijlage 1) en de jaarrekening (bijlage 2).

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht