Uitingen

RJ-Uiting 2020-2: Transitievergoedingen

In alinea 502a van hoofdstuk 271 ‘Personeelsbeloningen’ wordt verwezen naar de Wet werk en zekerheid. Vanaf 1 januari 2020 vervangt de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ de ‘Wet werk en zekerheid’. Nieuw in de Wet arbeidsmarkt in balans is dat vanaf 1 januari 2020 een werknemer vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst recht heeft op een transitievergoeding bij ontslag. De omvang van de transitievergoeding wordt op een andere wijze bepaald dan volgens de Wet werk en zekerheid.
In het licht van de bovengenoemde wetswijziging wordt voorgesteld om deze verwijzing in alinea 502a van hoofdstuk 271 te vervangen door een verwijzingen naar de Wet arbeidsmarkt in balans. Daar waar in de overgangsfase transitievergoedingen nog vallen onder de Wet werk en zekerheid blijft alinea 502a onverminderd van toepassing op transitievergoedingen op basis van die wet.
Hoofdstuk 271 wordt, afgezien van deze verwijzing naar de wet, inhoudelijk niet gewijzigd.

RJ-Uiting 2020-2 is in de vergadering van de Raad voor de Jaarverslaggeving van 18 maart 2020 ongewijzigd definitief vastgesteld.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht