Uitingen

RJ-Uiting 2022-7: Aanpassingen in hoofdstuk 660 Onderwijsinstellingen als gevolg van wijzigingen in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs

Op 22 februari 2022 zijn wijzigingen in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo) gepubliceerd. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) geeft in deze RJ-Uiting de aanpassingen in hoofdstuk 660 ‘Onderwijsinstellingen’ als gevolg van deze wijzigingen in de Rjo weer. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf verslagjaar 2021, met uitzondering van alinea 517a en de wijzigingen in alinea 518a die van toepassing zijn vanaf verslagjaar 2022.

U kunt de RJ-Uiting hieronder downloaden en bekijken.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht