Uitingen

RJ-Uiting 2022-10: Publicatie ontwerp-Richtlijnen middels RJ-Uitingen

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft besloten om ontwerp-Richtlijnen uitsluitend middels RJ-Uitingen te publiceren. Ontwerp-Richtlijnen worden niet langer opgenomen in de RJ-bundels. De RJ beoogt hiermee duidelijkheid te verschaffen over de status van de (ontwerp-)Richtlijnen.
Meer uitleg hierover vindt u in onderstaande RJ-Uiting.

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht