Uitingen

RJ-Uiting 2022-12: Grote NV of grote BV rapporteert over de man-vrouwverhouding in de top en subtop en over streefcijfers

In deze RJ-Uiting zijn een aantal aanpassingen opgenomen, verwerkt in hoofdstuk 400 Bestuursverslag.  Dit in kader van het gewijzigde Besluit inhoud bestuursverslag, dat op 1 juli 2022 in werking is getreden (dit is opgenomen in § 910.17). Door dit besluit bestaat er voor grote naamloze en besloten vennootschappen vanaf verslagjaar 2022 een wettelijke verplichting om een streefcijfer te formuleren voor het aantal mannen en vrouwen in de raad van bestuur, de raad van commissarissen en de ‘subtop’. Over de doelen en voortgang daarvan wordt jaarlijks gerapporteerd aan de SER en deze informatie wordt tevens vermeld in het bestuursverslag. Dit is opgenomen in de nieuwe alinea’s 400.2020 tot en met 400.2023, die u in onderstaande RJ-Uiting kunt bekijken.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht