Uitingen

RJ-Uiting 2022-5: Vorming van wettelijke reserves bij toepassing van IFRS 17 - aangepaste alinea’s in hoofdstuk 240 Eigen Vermogen

Op 25 november 2021 is RJ-Uiting 2021-12 ‘Vorming van wettelijke reserves bij toepassing van IFRS 17 - ontwerpalinea’s in hoofdstuk 240 Eigen Vermogen’ gepubliceerd. In die RJ-Uiting is ook nader ingegaan op de achtergrond en (toekomstige) toepassing van IFRS 17 ‘Insurance contracts’. Naar aanleiding daarvan heeft de RJ in RJ-Uiting 2021-12 voorstellen gedaan tot het opnemen van nieuwe of gewijzigde ontwerp-alinea’s in hoofdstuk 240 ‘Eigen vermogen’. 
Na ontvangen commentaar op RJ-Uiting 2021-12, heeft de RJ heeft besloten een verduidelijking in alinea 240.224c door te voeren. In deze RJ-Uiting 2022-5 wordt hier nader toelichting op gegeven.

U kunt de RJ-Uiting hieronder downloaden en bekijken.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht