Uitingen

RJ-Uiting 2022-8: Alinea's hoofdstuk 212 Materiële vaste activa

In RJ-Uiting 2021-14 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) voorgesteld om in hoofdstuk 212 ‘Materiële vaste activa’ verduidelijkingen aan te brengen met betrekking tot het onderscheiden van belangrijke bestanddelen van een actief en de verwerking van vervangingen daarvan en het onderkennen van afzonderlijke bestanddelen van vaste activa in combinatie met het vormen van een onderhoudsvoorziening. Daarnaast werd voorgesteld om de waardering van de onderhoudsvoorziening en de herstelvoorziening te verduidelijken.
Er is een aantal commentaren ontvangen op RJ-Uiting 2021-14. In deze RJ-Uiting zijn de ontvangen commentaren verwerkt.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht