Uitingen

RJ-Uiting 2022-3: Ontwerp-richtlijn hoofdstuk 655 Zorgaanbieders, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen en hoofdstuk C3 Kleine zorgaanbieders

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) stelt voor om hoofdstuk 655 Zorginstellingen aan te passen vanwege de inwerkingtreding van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG (hierna: Regeling). Deze Regeling vervangt de Regeling verslaggeving WTZi. De Regeling is van toepassing op de jaarverantwoording van zorgaanbieders over verslagjaren vanaf 2022 .

Daar de Regeling onderscheid maakt in grote, middelgrote en kleine zorgaanbieders stelt de RJ voor om ten behoeve van de categorie kleine zorgaanbieders een afzonderlijk hoofdstuk C3 ‘Kleine zorgaanbieders’ toe te voegen aan de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen (RJk-bundel).

RJ-Uiting 2022-3 is in de vergadering van de Raad voor de Jaarverslaggeving van 20 april 2022 ongewijzigd definitief vastgesteld.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht