Uitingen

RJ-Uiting 2022-1: Presentatie van Belasting personenauto's en motorrijwielen (bpm)

In hoofdstuk 270 De winst-en-verliesrekening is momenteel een tweetal opties opgenomen met betrekking tot de presentatie van Belasting personenauto's en motorrijwielen (bpm) in de jaarrekeningen van importeurs van auto's en motorrijwielen, dealers en andere autobedrijven.
Deze opties hebben betrekking op de bpm voor auto’s en motorrijwielen die voor de eerste keer in Nederland op kenteken zijn gesteld. De huidige alinea 201a van hoofdstuk 270 biedt de keuze om het bedrag aan bpm al dan niet op te nemen in de netto-omzet. Voor dealers en andere autobedrijven is een aanbeveling opgenomen om de bpm te presenteren als onderdeel van de netto-omzet. Een dergelijke aanbeveling is niet opgenomen voor importeurs van auto’s en motorrijwielen. Mede in het kader van de periodieke beoordeling van de niet-wettelijke opties en het project opbrengstverantwoording heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) alinea 201a geëvalueerd. Op basis van die evaluatie stelt de RJ voor om niet langer toe te staan dat bpm als onderdeel van de netto-omzet wordt gepresenteerd.

U kunt de RJ-Uiting hieronder openen en lezen. 

RJ-Uiting 2022-1 is in de vergadering van de Raad voor de Jaarverslaggeving van 20 april 2022 ongewijzigd definitief vastgesteld.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht