Uitingen

RJ-Uiting 2022-4: Impact van de oorlog in Oekraïne en daaruit voortkomende sancties op de jaarverslaggeving 2021

Gezien de ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne en daaruit voortkomende (nationaal en internationaal uitgevaardigde) sancties heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving deze RJ-Uiting opgesteld over de mogelijke impact op de jaarverslaggeving 2021. Deze RJ-Uiting is relevant voor rechtspersonen die direct of indirect door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en daaruit voortkomende sancties geraakt worden. Om de praktijk in deze uitzonderlijke situatie te ondersteunen geeft de RJ in deze RJ-Uiting weer wat in dit verband de belangrijkste aandachtspunten voor gebeurtenissen na balansdatum en het bestuursverslag zijn voor de jaarverslaggeving 2021. In deze RJ-Uiting wordt de situatie beschreven voor rechtspersonen met verslagjaren die zijn geëindigd op 31 december 2021 (hierna kalenderjaar 2021).
U kunt de RJ-Uiting hieronder downloaden en bekijken.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht