Uitingen

RJ-Uiting 2022-13 Alinea’s toepassing effectieve-rentemethode bij waardering tegen geamortiseerde kostprijs

In RJ-Uiting 2022-6 'toepassing effectieve-rentemethode bij verwerking tegen geamortiseerde kostprijs' zijn een aantal wijzigingen voorgesteld. Op deze voorgenomen wijzigingen heeft de RJ diverse commentaren ontvangen. Deze commentaren zijn in de RJ besproken en hebben in een aantal gevallen geleid tot gewijzigde alinea's. De strekking van de ontvangen commentaren alsmede de gewijzigde alinea's vindt u hieronder in RJ-Uiting 2022-13 . 

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht