Uitingen

RJ-Uiting 2022-11 Geldmiddelen

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft geconstateerd dat er in de Richtlijnen meerdere termen en definities over ‘equivalenten van liquide middelen’ worden gebruikt. Daarnaast heeft de RJ geconstateerd dat in de praktijk behoefte is om bepalingen toe te voegen ten aanzien van de presentatie van debetsaldi op bankrekeningen in het kasstroomoverzicht.

De RJ stelt daarom wijzigingen in hoofdstuk 360 ‘Het kasstroomoverzicht’ voor om:
• de consistentie binnen de Richtlijnen te bevorderen inzake de term ’equivalenten van liquide middelen’; en
• toe te voegen in welke situatie debetsaldi op bankrekeningen deel uitmaken van de geldmiddelen.

De RJ-Uiting vindt u hieronder in de link. 

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht