Uitingen

RJ-Uiting 2022-2 Ontwerp-alinea’s in RJ-bundel jaareditie 2021 definitief geworden

De in september jongstleden gepubliceerde jaareditie 2021 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen bevat vier ontwerp-alinea’s. Dit  betreft in hoofdstuk 212 ‘Materiële vaste activa’ de ontwerp-alinea’s 212.303, 212.703, 212 808 en in hoofdstuk 216 ‘Fusies en overname’ ontwerp-alinea 216.409.
Er zijn geen ontwerp-alinea’s in de jaareditie 2021 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro en kleine rechtspersonen opgenomen.

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft in de raadsvergadering van december 2021 de bovengenoemde ontwerp-alinea’s definitief vastgesteld.

U kunt de RJ-Uiting hieronder openen en lezen. 

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht