Uitingen

RJ-Uiting 2022-9: Ontwerp-richtlijn 260

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) stelt voor om hoofdstuk 260 ‘De verwerking van resultaten op intercompany-transacties in de jaarrekening’ te herstructureren. Met de nieuwe voorgestelde structuur worden geen inhoudelijke wijzigingen voorgesteld, maar wordt beoogd de leesbaarheid en toegankelijkheid van het hoofdstuk te vergroten. Wel stelt de RJ voor, mede naar aanleiding van ontvangen commentaren, om een aantal punten te verduidelijken. Deze worden in deze RJ-Uiting behandeld.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht