Uitingen

RJ-Uiting 2024-10: De verwerking van baten door organisaties-zonder-winststreven en fondsenwervende organisaties

Deze RJ-Uiting is relevant voor organisaties-zonder-winststreven en fondsenwervende organisaties die RJ 640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’ of RJk C1 ‘Kleine organisaties-zonder-winststreven’ toepassen.

De RJ heeft geconstateerd dat in de praktijk behoefte bestaat aan verduidelijking wanneer sprake is van een bate die in wezen in de vorm van een subsidie is verstrekt (subsidiebate). Tevens heeft de RJ geconstateerd dat hoofdstuk 640 de verwerking van specifieke andere baten (zoals baten uit nalatenschappen en baten uit loterijen) behandelt, maar niet de verwerking van andere baten in het algemeen (‘overige baten’). Daarom stelt de RJ voor om hoofdstuk 640 van de RJ-bundel en hoofdstuk C1 ‘Kleine organisaties-zonder-winststreven’ van de RJk-bundel op een aantal punten te verduidelijken.

U kunt de RJ-Uiting hieronder downloaden en bekijken.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht