Uitingen

RJ-Uiting 2024-5: Vitaliteitsregelingen en regelingen voor vervroegde uittreding

Deze RJ-Uiting is relevant voor rechtspersonen die een vitaliteitsregeling voor werknemers hebben en voor rechtspersonen die een regeling voor vervroegde uittreding hebben. 
De RJ stelt voor om de volgende onderwerpen nader uit te werken in de Richtlijnen:
•    de beoordeling of een recht op doorbetaalde afwezigheid voor een deel van de arbeidstijd (zoals vitaliteitsregelingen) een beloning mét opbouw van rechten of een beloning zonder opbouw van rechten betreft; en
•    de verwerkingswijze van regelingen voor vervroegde uittreding.

De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op hoofdstuk 271 ‘Personeelsbeloningen’. Mede naar aanleiding van vragen uit de praktijk stelt de RJ voor om in de paragraaf  2 ‘Beloningen tijdens het dienstverband’ voor regelingen die recht geven op doorbetaalde afwezigheid voor een deel van de arbeidstijd (zoals vitaliteitsregelingen) nader uit te werken hoe beoordeeld wordt of sprake is van een beloning met opbouw van rechten of een beloning zonder opbouw van rechten. Daarnaast heeft de RJ mede naar aanleiding van vragen uit de praktijk en omdat de bestaande paragraaf 5 ‘Vut en andere non-activiteitsregelingen’ niet meer actueel is, nieuwe Richtlijnen ontwikkeld voor regelingen voor vervroegde uittreding. Regelingen voor vervroegde uittreding hebben een ander karakter dan vitaliteitsregelingen en worden daarom afzonderlijk behandeld. Regelingen voor vervroegde uittreding kenmerken zich namelijk door het feit dat er geen arbeidsprestaties meer hoeven te worden verricht, ook als er nog een (formeel) dienstverband bestaat. 

U kunt de RJ-Uiting hieronder downloaden en bekijken

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht