Uitingen

RJ-Uiting 2024-11: Ontwerp-Richtlijn RJ 214 ‘Financiële vaste activa’

De RJ heeft in het kader van het beter toegankelijk maken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving hoofdstuk 214 Financiële vaste activa herschreven. Daarbij is de structuur aangepast en is meer dan voorheen gewerkt met kopjes. Daarnaast is een aantal alinea’s verwijderd, omdat de inhoud daarvan dubbel in hoofdstuk 214 was opgenomen. 
Met deze aanpassingen worden geen inhoudelijke wijzigingen beoogd.  

In onderstaande RJ-Uiting leest u meer over de nieuwe structuur en vindt u ook de nieuwe versie van hoofdstuk 214 zoals voorgesteld.

RJ-Uiting 2024-11 is in de vergadering van de Raad voor de Jaarverslaggeving van 3 juli 2024 ongewijzigd definitief vastgesteld.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht