Uitingen

RJ-Uiting 2024-3: Alinea’s inzake Pijler 2-winstbelastingen

In RJ-Uiting 2023-14 ‘Ontwerpalinea’s inzake Pijler 2-winstbelastingen' stelde de RJ voor om het volgende aan hoofdstuk 272 ‘Belastingen naar de winst’ toe te voegen:
- de verduidelijking dat Pijler 2-winstbelastingen vallen onder de reikwijdte van hoofdstuk 272 ‘Belastingen naar de winst’;
- de verplichte tijdelijke uitzondering voor de verwerking van latente belastingvorderingen en -verplichtingen die verband houden met Pijler 2-winstbelastingen;
- toelichtingsvereisten met betrekking tot de (doorbelaste) Pijler 2-winstbelastingen; en
- toelichtingsvereisten om inzicht te geven in de verwachte effecten van de Pijler 2-wetgeving.
Deze wijzigingen zijn definitief geworden.

Naar aanleiding van ontvangen commentaren op de RJ-Uiting wordt in de Richtlijnen voor micro- en kleine rechtspersonen verduidelijkt dat de toelichtingsbepalingen inzake de Pijler 2-winstbelastingen, voor zover relevant, beperkt mogen blijven tot de grondslagen. De rechtspersoon kan overwegen de overige in de RJ-bundel vermelde toelichtingen op te nemen.

U kunt de RJ-Uiting hieronder downloaden en bekijken.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht