Uitingen

RJ-Uiting 2024-8: Het bestuursverslag van fondsenwervende organisaties

Deze RJ-Uiting is relevant voor fondsenwervende organisaties.

In hoofdstuk 650 ‘Fondsenwervende organisaties’ zijn in paragraaf 4 “Bijzondere onderwerpen” bepalingen voor het bestuursverslag van fondsenwervende organisaties opgenomen. In deze paragraaf zijn sinds jaareditie 2016, en voor zover destijds relevant geacht, de vereisten verwerkt die hoofdstuk 400 ‘Bestuursverslag’ en hoofdstuk 640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’ aan een bestuursverslag stellen. In jaareditie 2021 is de structuur van hoofdstuk 400 herzien om de leesbaarheid en toegankelijkheid van het hoofdstuk te vergroten. De RJ stelt voor de structuur van hoofdstuk 650 aan te passen in lijn met de structuur van hoofdstuk 400. 

Daarnaast heeft de RJ geëvalueerd in hoeverre de bepalingen van hoofdstuk 400, die sinds 2016 niet zijn overgenomen in hoofdstuk 650, door maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn geworden voor fondsenwervende organisaties. In dat kader stelt de RJ voor enkele bepalingen toe te voegen aan hoofdstuk 650. 

U kunt de RJ-Uiting hieronder downloaden en bekijken.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht