Uitingen

RJ-Uiting 2024-6: Aanpassingen in Richtlijn 271 ‘Personeelsbeloningen’ naar aanleiding van de Wet toekomst pensioenen

Deze RJ-Uiting is relevant voor rechtspersonen die pensioentoezeggingen hebben gedaan.

Naar aanleiding van de Wet toekomst pensioenen (WTP) die is ingegaan op 1 juli 2023 en de veranderingen in de Pensioenwet (PW) stelt de RJ aanpassingen voor in de paragraaf 3 ‘Pensioenen’ van hoofdstuk 271 ‘Personeelsbeloningen’. De RJ zal de verdere ontwikkelingen op het gebied van de Pensioenwet blijven volgen.


Op 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingegaan. De WTP wijzigt de Pensioenwet (PW). Het is sinds 1 juli 2023 niet meer toegestaan om nieuwe pensioenregelingen te treffen die niet voldoen aan de WTP. Ondernemingen hebben gedurende een overgangsperiode tot 1 januari 2028 de gelegenheid om bestaande pensioenregelingen onder de tot 1 juli 2023 geldende PW aan te passen aan de vereisten van de WTP. De RJ is nagegaan wat de gevolgen van de WTP zijn voor de richtlijnen inzake pensioenen. 

U kunt de RJ-Uiting hieronder downloaden en bekijken

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht