Uitingen

RJ-Uiting 2024-14: Landenrapportage (‘country-by-country reporting’) – aanpassing hoofdstuk 500 vanwege ‘verslag openbaarmaking winstbelasting’

De Raad voor de Jaarverslaggeving stelt voor om in hoofdstuk 500 wijzigingen door te voeren vanwege de invoering van het ‘verslag openbaarmaking winstbelasting’ in de Nederlandse wet als gevolg van implementatie van de EU richtlijn openbaarmaking winstbelasting. Deze nieuwe wetgeving is relevant voor (bepaalde) ondernemingen die multinationaal actief zijn en ten minste € 750 miljoen netto-omzet of inkomsten behalen, zij worden wettelijk verplicht een ‘country-by-country-report’, zijnde een ‘verslag openbaarmaking winstbelasting’, op te stellen en openbaar te maken. 

 Daarnaast wordt voorgesteld de structuur van het hoofdstuk aan te passen, waarbij de verplichtingen per soort landenrapportage in aparte paragrafen worden opgenomen, en om de naam van hoofdstuk 500 te wijzigen in ‘Landenrapportage (country-by-country reporting)’.

Als bijlage bij deze RJ-Uiting is het aangepaste hoofdstuk 500 ‘Landenrapportage (country-by-country-reporting)’ opgenomen. U kunt de RJ-Uiting hieronder downloaden en bekijken.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht