Uitingen

RJ-Uiting 2024-7: Gevolgen van de Wet toekomst pensioenen voor de Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie

Deze RJ-Uiting is relevant voor rechtspersonen die gebruik maken van de in de RJ-bundel (in bijlage 921) opgenomen Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie. 

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (WTP) ingegaan. De handreiking in bijlage 921 van de RJ-bundel behandelt de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie zoals die is geregeld onder de tot 1 juli 2023 geldende Pensioenwet (PW). De RJ is nagegaan wat de gevolgen zijn van de invoering van de WTP voor deze handreiking en de toepassing daarvan.
Tot 1 januari 2028 geldt een overgangsperiode om bestaande pensioenregelingen aan te passen aan de vereisten van de WTP. De RJ heeft het voornemen om deze handreiking bij het verstrijken van die overgangsperiode in te trekken. Tot die tijd is de handreiking alleen van toepassing op bestaande regelingen onder de tot 1 juli 2023 geldende PW.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht