Uitingen

RJ-Uiting 2024-12: Vervanging ‘Stramien voor de opstelling en vormgeving van jaarrekeningen’

De RJ stelt voor het ‘Stramien voor de opstelling en vormgeving van jaarrekeningen’ (‘het Stramien’), dat als bijlage (930) bij de RJ-bundel met Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (‘de Richtlijnen’) is opgenomen, te laten vervallen. Tegelijkertijd stelt de RJ voor om enkele belangrijke bepalingen uit het Stramien te behouden door deze op te nemen in Afdeling 1 ‘Algemene grondslagen’.
Daarnaast stelt de RJ voor om bepaalde conceptuele uitgangspunten,  die aan het opstellen en vormgeven van (Richtlijnen voor de) jaarverslaggeving ten grondslag liggen, in de RJ-bundel op te nemen in een nieuwe inleidende algemene paragraaf getiteld ‘Achtergrond en uitgangspunten bij de Richtlijnen’. Met de voorgestelde aanpassingen worden geen inhoudelijke wijzigingen beoogd en blijven de conceptuele uitgangspunten van de Richtlijnen behouden.

In onderstaande RJ-Uiting ziet u welke RJ-hoofdstukken zijn gewijzigd, en vindt u een voorstel voor de nieuwe inleidende paragraaf.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht