Uitingen

RJ-Uiting 2024-4: Verhoging grensbedragen jaarrekeningenrecht

De grensbedragen (balanstotaal en netto-omzet) van de groottecriteria genoemd in Titel 9 Boek 2 BW zijn met circa 25% verhoogd. Als gevolg van deze verhoogde grensbedragen zijn de betreffende alinea’s in enkele hoofdstukken in de RJ-bundel en de RJk-bundel gewijzigd.  Welke wijzigingen dit zijn, leest u hieronder in RJ-Uiting 2024-4.
Deze wijzigingen zijn relevant voor rechtspersonen waarvoor de grensbedragen in het jaarrekeningenrecht bepalend zijn voor het grootteregime. Op basis hiervan wordt onder meer bepaald welke wettelijke voorschriften en vrijstellingen van toepassing zijn.

Deze verhoogde grensbedragen zijn van toepassing op verslagjaren aangevangen op of na 1 januari 2024. De verhoogde grensbedragen kunnen ook worden toegepast voor verslagjaren aangevangen op of na 1 januari 2023.  

 

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht