Uitingen

RJ-Uiting 2021-3: Verwerking baten uit nalatenschappen (RJ 640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’ en RJk C1 ‘Kleine Organisaties-zonder-winststreven’)

In RJ-Uiting 2020-10 Ontwerp-alinea verwerking baten uit nalatenschappen (RJ 640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’ en RJk C1 ‘Kleine Organisaties-zonder-winststreven’) heeft de RJ voorstellen gepubliceerd ter verduidelijking op welk moment de omvang van een bate uit nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld. Er is zeer veel commentaar ontvangen op deze RJ-Uiting. Op basis van de ingediende commentaren heeft de RJ besloten om de ontwerp-Richtlijn uit RJ-Uiting 2020-10 op een aantal punten te herzien. Deze leest u in de nieuw uitgebrachte RJ-Uiting hieronder.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht