Uitingen

RJ-Uiting 2021-2: Geen wijzigingen in de Richtlijnen uit hoofde van de IBOR-reform

RJ-Uiting 2019-17 bevatte de overwegingen van de RJ aangaande de invloed van de IBORreform in ‘fase 1’. Genoemde RJ-Uiting geeft de conclusie van de RJ weer dat er geen aanpassingen in de Richtlijnen noodzakelijk waren en dat bij toepassing van hedge-accounting de ineffectiviteit ten gevolge van IBOR-reform wordt verwerkt in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften in Richtlijn 290 ‘Financiële instrumenten'. Na beoordeling van de meest recente wijzigingen in IFRS naar aanleiding van de IBOR-reform is geconcludeerd dat er geen aanvullende of gewijzigde Richtlijnen noodzakelijk zijn.

RJ-Uiting 2021-2 is in de vergadering van de Raad voor de Jaarverslaggeving van 21 april 2021 ongewijzigd definitief vastgesteld.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht