Uitingen

RJ-Uiting 2021-10: Ontwerp-alinea’s met betrekking tot de verantwoording van verlieslatende contracten

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) stelt voor om de bepalingen voor verlieslatende contracten aan te passen en deze consistent te maken voor alle relevante soorten contracten. In RJ-Uiting 2020-15 is reeds aangekondigd dat de RJ afzonderlijk zou beoordelen of wijzigingen nodig zijn. In deze beoordeling zijn ook de vergelijkbare aanpassingen in IFRS meegenomen.

De voorstellen zijn relevant voor de hoofdstukken RJ 252 'Voorzieningen, niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa', RJ 221 'Onderhanden projecten', B10 'Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen' (RJk-bundel) en B5.3 'Onderhanden projecten' (RJk-bundel).

U kunt de RJ-Uiting met daarin de aangepaste alinea's hieronder downloaden en bekijken.

RJ-Uiting 2021-10 is in de vergadering van de Raad voor de Jaarverslaggeving van juli 2021 ongewijzigd definitief vastgesteld.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht