Uitingen

RJ-Uiting 2021-4: Ontwerp-richtlijn 274 ‘Overheidssubsidies’ en ontwerp-richtlijn RJk B17 ‘Overheidssubsidies’

Naar aanleiding van RJ-Uiting 2020-13 ‘Verslaggeving tegemoetkoming NOW-regeling’ heeft de RJ onderzocht of aanpassing van de huidige RJ 274 en RJk B17 nodig is voor wat betreft de presentatie van exploitatiesubsidies. Naar aanleiding van de uitgevoerde analyse stelt de RJ voor om in alinea 111 van RJ 274 en alinea 111 van RJk B17 op te nemen dat exploitatiesubsidies dienen te worden gepresenteerd onder de opbrengsten of in aftrek worden gebracht op de gerelateerde kosten.

Naast deze nieuwe alinea’s stelt de RJ voor de titel van RJ 274 en RJk B17 te wijzigen in ‘Overheidssubsidies en andere vormen van overheidssteun’. Deze titel geeft beter de inhoud van het hoofdstuk weer. Ook stelt de RJ voor diverse tekstuele aanpassingen door te voeren. Hiermee beoogt de RJ geen inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Meer uitleg over deze wijzigingen en de gewijzigde hoofdstukken vindt u in onderstaande RJ-Uiting.

RJ-Uiting 2021-4 is in de vergadering van de Raad voor de Jaarverslaggeving van 21 april 2021 ongewijzigd definitief vastgesteld.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht