Uitingen

RJ-Uiting 2021-9 Tijdelijke huur- en leaseverlagingen vanwege de coronacrisis – verlenging tot en met 30 juni 2022

Vanwege de voortdurende ongunstige economische ontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis komt het voor dat lessors/verhuurders een tegemoetkoming doen aan lessees/huurders door huurbedragen tijdelijk te verlagen of uitstel van betaling te verlenen.
Deze RJ-Uiting is een vervolg op RJ-Uiting 2020-12 ‘Tijdelijke huur- en leaseverlagingen vanwege de coronacrisis’ met een einddatum van 30 juni 2021 en heeft als primaire doelstelling de einddatum van genoemde RJ-Uiting te verlengen tot en met 30 juni 2022.

U kunt de RJ-Uiting hieronder downloaden en bekijken.

RJ-Uiting 2021-9 is in de vergadering van de Raad voor de Jaarverslaggeving van juni 2021 ongewijzigd definitief vastgesteld.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht