Uitingen

RJ-Uiting 2021-11: Presentatie volkshuisvestelijke bijdrage door toegelaten instellingen volkshuisvesting

Het borgstelsel in de woningcorporatiesector is gebaseerd op een grote mate van solidariteit. Door deze solidariteit komt het voor dat toegelaten instellingen volkshuisvesting elkaar steunen in de vorm van een bijdrage.
In deze RJ-Uiting stelt de Raad voor de Jaarverslaggeving een nieuwe alinea voor in hoofdstuk 645 ‘Toegelaten instellingen volkshuisvesting’, waarin is opgenomen dat de vorm van een bijdrage aan een andere toegelaten instelling niet bepalend is voor de presentatie in de winst-en-verliesrekening.

Wilt u meer weten? U kunt RJ-Uiting 2021-11 hieronder downloaden. 

RJ-Uiting 2021-11 is in de vergadering van de Raad voor de Jaarverslaggeving van 15 december 2021 ongewijzigd definitief vastgesteld.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht