Uitingen

RJ-Uiting 2021-7: Aanpassingen in hoofdstuk 660 Onderwijsinstellingen als gevolg van wijzigingen in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs

Op 19 februari 2021 zijn wijzigingen in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo)gepubliceerd. De wijzigingen zijn met terugwerkende kracht van toepassing vanaf verslagjaar 2020. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) geeft in deze RJ-Uiting de aanpassingen in hoofdstuk 660 Onderwijsinstellingen als gevolg van de wijzigingen in de Rjo weer.
De tekst van de Rjo zoals opgenomen onder hoofdstuk 910.12 zal eveneens worden geactualiseerd in de volgende editie van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht