Uitingen

RJ-Uiting 2021-12: Vorming van wettelijke reserves bij toepassing van IFRS 17 – ontwerp-alinea’s in hoofdstuk 240 Eigen Vermogen

Als gevolg van de - naar verwachting eind 2021 door de Europese Commissie goedgekeurde - nieuwe standaard IFRS 17 ‘Insurance contracts’, zullen met name verzekeringmaatschappijen die IFRS toepassen  te maken krijgen met nieuwe waarderingsgrondslagen, die onder andere leiden tot aanvullende waardeveranderingen van verzekeringsverplichtingen.
Deze RJ-Uiting gaat in op de achtergrond van IFRS 17 en de bovengenoemde consequenties en bevat voorstellen voor nieuwe alinea’s in hoofdstuk 240 ‘Eigen Vermogen’ inzake vorming van wettelijke reserves als onderdeel van het eigen vermogen.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht