Uitingen

RJ-Uiting 2021-8: Ontwerp-Richtlijn 400 Bestuursverslag

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) stelt in RJ-Uiting 2021-8 voor hoofdstuk 400 Bestuursverslag beleidsneutraal te herstructureren. Met deze nieuw voorgestelde inrichting en structuur wordt beoogd de leesbaarheid en toegankelijkheid van het hoofdstuk te vergroten. De gebruiker wordt op deze manier beter gefaciliteerd om te bepalen welke voorschriften op een specifieke onderneming van toepassing zijn. De inhoudelijke kern van de bepalingen is ongewijzigd gebleven.

U kunt de RJ-Uiting hieronder downloaden en lezen.

RJ-Uiting 2021-8 is in de vergadering van de Raad voor de Jaarverslaggeving van juni 2021 ongewijzigd definitief vastgesteld.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht