Uitingen

RJ-Uiting 2021-13: EU-Taxonomieverordening: vanaf verslagjaar 2021 aanvullende verplichte vermeldingen in de niet-financiële verklaring in het bestuursverslag van grote organisaties van openbaar belang

Sinds enkele jaren schrijft een Europese richtlijn voor dat zogenoemde grote organisaties van openbaar belang (grote OOB’s) een verklaring over niet-financiële informatie (‘niet-financiële verklaring’) opstellen als onderdeel van het bestuursverslag. In Nederland is deze verplichting geïmplementeerd in het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie. In de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving jaareditie 2021 wordt hier aandacht aan besteed in RJ 400.3014 (in jaareditie 2020 in RJ 400.208).

In de Europese Unie is in 2020 de zogeheten EU-Taxonomieverordening (Verordening (EU) 2020/852) van kracht geworden. Op grond van artikel 8 van deze rechtsreeks werkende EU-Taxonomieverordening gelden al over verslagjaar 2021 aanvullende eisen voor de inhoud van de niet-financiële verklaring in het bestuursverslag van grote OOB’s. Dit leidt (nog) niet tot een uitbreiding van het aantal ondernemingen (grote OOB’s) dat deze niet-financiële verklaring moet opnemen. In deze RJ-Uiting verstrekt de Raad voor de Jaarverslaggeving informatie over deze nieuwe Europese eisen voor grote OOB’s geldend vanaf verslagjaar 2021.

U kunt de RJ-Uiting hieronder downloaden en lezen.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht