Uitingen

RJ-Uiting 2021-6: Impact Covid-19 en sectorspecifieke compensatieregelingen op de jaarverslaggeving 2020 van zorginstellingen

Landelijk is veel belang bij, en aandacht voor, de continuïteit van de bedrijfsvoering van zorginstellingen om de capaciteit rondom de Covid-19 zorg te kunnen garanderen. Dit heeft geleid tot verschillende compensatieregelingen voor deze sector.

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft uit de praktijk meerdere vragen ontvangen over de verwerking, presentatie en toelichting van deze regelingen in de jaarrekening 2020 van zorginstellingen. Om de praktijk te ondersteunen en met het oog op consistente verwerking, presentatie en toelichting in de jaarrekening 2020 heeft de RJ deze RJ-Uiting opgesteld. De RJ benadrukt dat er geen wijzigingen in hoofdstuk 655 Zorginstellingen worden aangebracht.

U kunt de RJ-Uiting hieronder downloaden en bekijken.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht