Uitingen

RJ-Uiting 2023-14: Ontwerpalinea’s inzake Pijler 2-winstbelastingen

Deze RJ-Uiting is het vervolg op de in juli 2023 gepubliceerde RJ-Uiting 2023-12 ‘De verwerking van winstbelasting inzake ‘Pillar Two model rules’ onder de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving’. In die RJ-Uiting werd aangekondigd dat het voornemen bestond om de Richtlijnen aan te passen in het kader van Pijler 2-winstbelastingen. Deze aanpassingen zijn onderstaande RJ-Uiting doorgevoerd en toegelicht.

In oktober 2021 stemden meer dan 135 jurisdicties, waaronder Nederland, in met het raamwerk  van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) voor de aanpak van de uitdagingen op het gebied van belastingen die voortvloeien uit de digitalisering van de economie. Daartoe heeft de OESO zogeheten ‘Pillar Two model rules’ ontwikkeld.
In Nederland is het wetsvoorstel (‘Wet minimumbelasting 2024’) op 19 december 2023 door de Eerste Kamer aangenomen. De wet treedt in werking met ingang van 31 december 2023 en vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot verslagjaren die aanvangen op of na 31 december 2023.

De RJ stelt voor in kader van deze wetgeving een aantal alinea's aan RJ 272 toe te voegen. Welke alinea's dat precies zijn, leest u in onderstaande RJ-Uiting.

De wijzigingen voorgesteld in deze RJ-Uiting zijn, in combinatie met een verduidelijking in de RJk-bundel, definitief geworden in RJ-Uiting 2024-3: 'Alinea’s inzake Pijler 2-winstbelastingen'.

 

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht