Uitingen

RJ-Uiting 2019-1: Ontwerp-richtlijn 645 'Toegelaten instellingen volkshuisvesting'

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2019-1 'Ontwerp-richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting' gepubliceerd. Deze RJ-Uiting gaat in op de in de toelichting van de enkelvoudige jaarrekening op te nemen gescheiden balansen, winst-en-verliesrekeningen en kasstroomoverzichten voor de DAEB en niet-DAEB tak.

RJ-Uiting 2019-1 is in februari 2019 ongewijzigd definitief geworden.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht