Uitingen

RJ-Uiting 2019-8 'Ontwerp-alinea’s RJ 400 Bestuursverslag met betrekking tot diversiteitsbeleid’

Het ‘Besluit inhoud bestuursverslag’ en de ‘Nederlandse Corporate Governance Code’ regelen dat beursgenoteerde grote vennootschappen informatie verstrekken over het diversiteitsbeleid. Daarnaast geeft de Europese Commissie in zogeheten ‘Richtsnoeren inzake niet-financiële informatie’ niet-bindende adviezen over de beschrijving van het diversiteitsbeleid. In RJ-Uiting 2019-8 wordt voorgesteld hierover nieuwe alinea’s op te nemen in hoofdstuk 400 ‘Bestuursverslag’ van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht