Uitingen

RJ-Uiting 2019-7 Ontwerp-alinea’s RJ 122 ‘Prijsgrondslagen voor vreemde valuta’

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2019-7: Ontwerp-alinea’s RJ 122 ‘Prijsgrondslagen voor vreemde valuta’ gepubliceerd. In deze Uiting zijn in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving drie aanpassingen voorgesteld in hoofdstuk RJ 122 ‘Prijsgrondslagen voor vreemde valuta’.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht