Uitingen

RJ-Uiting 2019-7 Ontwerp-alinea’s RJ 122 ‘Prijsgrondslagen voor vreemde valuta’

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2019-7: Ontwerp-alinea’s RJ 122 ‘Prijsgrondslagen voor vreemde valuta’ gepubliceerd. In deze Uiting zijn in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving drie aanpassingen voorgesteld in hoofdstuk RJ 122 ‘Prijsgrondslagen voor vreemde valuta’.

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht