Uitingen

RJ-Uiting 2019-5: ‘Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018’- wijzigingen in Titel 9 Boek 2 BW

In 2018 is de ‘Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018’ gepubliceerd. In RJ-Uiting 2019-5 worden de wijzigingen in Titel 9 Boek 2 BW onder de aandacht gebracht. De bijlagen hierbij zijn: (1) doorlopende tekst gewijzigde bepalingen in Titel 9 Boek 2 BW, (2) Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018 (Stb 2018, nr. 228), (3) Besluit inwerkingtreding Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018 (Stb. 2018, nr. 312) en (4) Memorie van toelichting Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018 (34 887, nr. 3).

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht