Uitingen

RJ-Uiting 2019-14: Richtlijn 212 ‘Materiële vaste activa’ (overgangsbepalingen ‘kosten van groot onderhoud’)

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft de overgangsbepaling in RJ 212.807, na verwerking van ontvangen commentaren, definitief gemaakt. Deze overgangsbepaling maakt het mogelijk om een overgang van ‘kosten van groot onderhoud via een voorziening’ naar ‘kosten van groot onderhoud in de boekwaarde van het actief’ in afwijking van hoofdstuk 140 ‘Stelselwijzigingen’ te verwerken. 

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht