Uitingen

RJ-Uiting 2019-6: ‘Ontwerp-richtlijn 645’ – Beleidswaarde

De RJ heeft (in navolging van RJ-Uiting 2019-1) in RJ-Uiting 2019-6 ‘Ontwerp-richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting’ verduidelijkt dat als gevolg van de op 29 maart 2019 gewijzigde Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (Staatscourant 2019-16761) vermelding van de beleidswaarde in de toelichting van de jaarrekening 2018 vereist is.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht