Uitingen

RJ-Uiting 2019-3: ontwerp-Richtlijn 292 Leasing ‘identificeren of een overeenkomst een lease bevat en verschaffen van informatie over leaseovereenkomsten’

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2019-3: Ontwerp-Richtlijn 292 Leasing ‘identificeren of een overeenkomst een lease bevat en verschaffen van informatie over leaseovereenkomsten’ gepubliceerd. In deze Uiting komt de RJ met voorstellen voor aanpassingen van de bestaande bepalingen in hoofdstuk 292 Leasing met betrekking tot het vaststellen of een overeenkomst al dan niet een lease bevat en over de in de toelichting op te nemen informatie.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht