Uitingen

RJ-Uiting 2019-4: Ontwerp-alinea's toelichtingsbepalingen van RJ 272 'Belastingen naar de winst'

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2019-4: Ontwerp-alinea's toelichtingsbepalingen van RJ 272 'Belastingen naar de winst' gepubliceerd. In deze Uiting komt de RJ met voorstellen voor aanpassingen, verduidelijkingen en redactionele wijzigingen.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht