Uitingen

RJ-Uiting 2019-2: Ontwerp-alinea’s RJ 252 ‘Voorzieningen, niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa’ en RJ 272 ‘Belastingen naar de winst’

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2019-2: Ontwerp-alinea’s RJ 252 ‘Voorzieningen, niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa’ en RJ 272 ‘Belastingen naar de winst’ gepubliceerd. Deze RJ-Uiting gaat in op de waardering van voorzieningen en de presentatie van rentetoevoegingen in de winst-en-verliesrekening bij waardering van voorzieningen tegen contante waarde. Tevens gaat de RJ-Uiting in op een verduidelijking met betrekking tot de presentatie van latente belastingvorderingen.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht